42-74204481

‹ Return to 42-74204481

29 Jun 2015, China — (150629) — XIANGXI, June 29, 2015 (Xinhua) — People visit the Hongshilin carbonatite cluster in Guzhang County, Xiangxi Tujia-Miao Autonomous Prefecture, central China’s Hunan Province, June 28, 2015. The Hongshilin carbonatite cluster in Guzhang, the only red carbonatite cluster formed in the Cambrian Period in the world, has a history of about 450 million years. (Xinhua/Peng Biao) (zwx) — Image by © Peng Biao/Xinhua Press/Corbis

Top